Reklamacije

Povrat novca je moguć ukoliko se u roku od 48h nakon transakcije (ne važi za prvi mesec) korisnik javi da nije želeo da nastavi sa uslugom. Kako i mi imamo troškove za svaku transakciju, pa i za povrate, korisniku će 50% od poslednje transakcije biti vraćeno.